Începutul anului bisericesc la Parohia Sfânta Mare Muceniţă Anastasia

Sâmbătă, 01 septembrie 2018, cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, începutul anului bisericesc a fost întâmpinat cu rugăciune în toate parohiile din Eparhie.

Astfel, la Parohia Sfânta Mare Muceniță Anastasia din Protopopiatul Călărași, ziua de 01 septembrie 2018, a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii, iar mai apoi, preoții slujitori ai acestei parohii au săvârșit slujba de Te Deum, mulțumind lui Dumnezeu, Care a făcut cerul și pământul și cheamă pe om la viață și fericire veșnică, la sfințirea timpului prin rugăciune și fapte bune.

Preoţii slujitori ai parohiei s-au rugat să fie pace și unitate în Biserica lui Hristos, iar dreptmăritorilor creștini de pretutindeni să se întărească în harul lui Dumnezeu, în sfințenie, în iubire, în smerenie, în cunoașterea lui Dumnezeu cea adevărată și sfântă.

Anul nou bisericesc se prăznuiește la data de 1 septembrie în urma hotărârii celor 318 Sfinți Părinți de Primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, pe considerentul că începutul activității de propovăduire a Evangheliei de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a făcut la începutul aceste luni.

Asta ne învaţă şi rugăciunea Bisericii, dedicată zilei de 1 septembrie:

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri; înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără de tulburare. Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și întreolaltă, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o ființă, și a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin”.

A consemnat preot Dinu Vasile Viorel. 


0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...