Hramul Catedralei Sfânta Mare Muceniţă Anastasia din Călăraşi

Vineri, 22 decembrie 2017, în Protopopiatul Călăraşi, s-a serbat hramulCatedralei Sfânta Mare Muceniţă Anastasia, la care au participat ctitori aiacestei biserici, oficialităţi locale, foşti şi actuali slujitori, alături de preoţi din CerculPastoral, credincioşi şi copii din Cercul catehetic, toţi într-un gând de a oprăznui pe purtătoarea de grijă a parohiei pe Sfânta Mare Muceniţă Anastasia,cea care slujea pe ascuns pe cei ce pătimeau pentru Hristos, alinândsuferinţele celor din în închisori şi care a împărţit toate averile eisăracilor. Fără să se teamă de persecuţii, slujea celor ce pătimeau pentruHristos; pe cei care mureau îi lua şi-i îngropa cu cinste, iar pe alţii îi îndemnala mucenicie.

Faptele ei cele bune au atras duşmania facătorilor de rele şi a fost prinsă,supusă la chinuri de mulţi ighemoni împreună cu alte femei. În timpul chinurilorşi-a luat cununa muceniciei, fiind prăznuită în fiecare an pe 22 decembrie.

Conform Tipicului bisericesc, dacă AjunulNașterii Domnului este sâmbătă sau duminică (adică praznicul este duminică sauluni), apar modificări în rânduială, cum s-a întâmplat și anul acesta: ziuaaliturgică se mută vineri, înainte de ajun, astfel că bucuria hramului, înaceastă zi aliturgică, a fost însoţită de slujba Acatistului Sfintei MareMuceniţe şi de Taina Sfântului Maslu de obşte, după care s-a săvârşit SlujbaParastasului pentru Eroii Revoluţiei din 1989, dar şi pentru toţi ctitorii parohieiadormiţi în Domnul.

În încheiere, a avut loc o agapă creştină pentru toţi cei prezenţi prinpurtarea de grijă a Comitetului şi a Consiliului Parohial.

A consemnat preot Nemţanu Ionuţ.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...