Ziua României sărbătorită la Parohia Sfânta Mare Muceniță Anastasia

Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, AdunareaNaţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegaţi oficiali(reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 de comitateromâneşti) şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi din toate colţurileArdealului şi Banatului (îmbrăcaţi în haine de sărbătoare și cu steaguritricolore în frunte), a adoptat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit unireatuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurileMureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş) cuRomânia.

Prin urmare, ziua de 1 Decembrie 1918 încununeazălupta românilor transilvăneni pentru unitate naţionalăşi marchează momentul creării României Mari.

A consemnat preot Dinu VasileViorel.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...