Procesiune religioasă în Duminica Ortodoxiei la Parohia Sfânta Mare Muceniţă Anastasia

Duminică, 5 martie 2017, la Parohia Sfânta Mare MuceniţăAnastasia din Protopopiatul Călăraşi, dupăotpustul Sfintei Liturghii, unde a fostcitită Pastorala Sfântului Sinodla Duminica Ortodoxiei și a avutloc tradiționala colectă pentru Fondul Central Misionar, dar şi sub îndemnul StihiriiUtreniei: „Astăzi s-a arătat zi plină de bucurie şi de veselie, ca lumineazălumina dogmelor celor prea adevărate şi străluceşte Biserica lui Hristos,împodobindu-se acum cu înălţarea Sfintelor Icoane şi cu strălucirile chipurilorşi se face credincioşilor unire de Dumnezeu dăruită”, a fost continuată tradiţiaultimilor ani şi a avut loc Procesiunea Sfintelor Icoane, astfel că însunetul clopotelor şi al cântărilor liturgice, preoţii parohiei alături decredincioşi au purces în procesiune înconjurând sfânta biserică.

La această procesiune au participat şi elevii şcolilor, undeparohia are încheiate parteneriate de colaborare şi deopotrivă tineri şivârstnici au retrăit bucuria celor care au serbat întru început DuminicaOrtodoxiei, proclamată pe 11 martie 843, Duminică ce până astăzi reprezintă încununareaefortului Sinoadelor Ecumenice de limpezire a exprimărilor dreptei credinţe şide condamnare a tuturor învăţăturilor ereziarhilor şi iconoclaştilor dinprimele opt secole.

A consemnat preot Nemţanu Ionuţ.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...