Parohia Sfânta Mare Muceniță Anastasia și-a aniversat hramul

Joi, 22 decembrie 2016, Parohia Sfânta Mare Muceniţă Anastasia din ProtopopiatulCălăraşi şi-a aniversat hramul, iar la Sfânta Liturghie au participat numeroşicredincioşi, ctitori ai bisericii, autorităţi locale, foşti şi actuali slujitori ai acestui SfântAltar binecuvântat de Dumnezeu.

Preacucernicul părinte Gugu Aurel a reamintit celor prezenţi istoriculacestei biserici subliniind faptul că iniţiativa ridicării acestui locaş decult a fost luată imediat după evenimentele din decembrie 1989, care auschimbat cursul dezvoltării României sub toate aspectele, inclusiv celbisericesc. În anul 1990, cu aprobarea Patriarhiei Române, s-a stabilitamplasamentul, aşezându-se aici o Cruce şi sfinţindu-se locul viitoareibiserici de către Preafericitul Patriarh Teoctist. Tot atunci a fost pusă şipiatra de temelie şi a început construcţia sfântului locaş cu hramul Sfânta Anastasia.După ce subsolul a fost structurat şi terminat, în anul 1994 a începutoficierea slujbelor religioase în acest spaţiu, iar din anul următor, lasuprafaţă a continuat construcţia bisericii, materialul folosit fiind cărămidapresată.

Ridicarea locaşului de rugăciune nu a fost uşoară, existând şi momente cândlucrările aproape că au fost sistate. Dar, prin râvna şi evlavia credincioşilorparohiei şi cu sprijinul material al Eparhiei şi al unor oameni de bine,ridicarea şi târnosirea sfintei catedrale a municipiului Călăraşi a devenitposibilă. Slujba sfinţirii catedralei cu hramul Sfânta Mare Muceniţă Anastasias-a oficiat în ziua de 8 septembrie 2006, în prezenţa unui impresionant numărde credincioşi şi a numeroase personalităţi politice şi administrative.

În încheiere a fost săvârşită slujba parastasului pentru ctitorii bisericii,cât şi pentru Eroii Revoluţiei din 1989, după care toţi cei prezenţi auparticipat la o agapă frăţească.

A consemnat preot Nemţanu Ionuţ.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...