Parohia Sfânta Mare Muceniță Anastasia în sprijinul Asociației Transplantaților din România

Vineri, 11 noiembrie 2016 la ParohiaSfânta Mare Muceniţă Anastasia din Protopopiatul Călăraşi, a avut loc o acţiune comună a bisericii dimpreună cuAsociaţia Transplantaţilor din România - ATR- care a avut ca scop principalsăvârşirea slujbei de pomenire a tuturordonatorilor ştiuţi şi neştiuţi de pretutindeni, la care au participat membrii asociaţiei alături de domnul GheorgheTache, directorul ATR România, preoţiibisericii şi numeroşi credincioşi.

Acţiunea a cuprins şi o campanie de informare despre interesele morale şimateriale ale persoanelor cu transplant, a celor aflate pe listele deaşteptare, a persoanelor suferinde,totodată s-a făcut o prezentare sumarăprivind activitatea de transplant în ţara noastră, amintindu-se de ZiuaNaţională a Transplantului 17 aprilie, Ziua Donatorului de Organe 16 iulie.

Părintele Nemţanu Ionuţ a mulţumit Asociaţiei pentru iniţiativă, subliniindcă învăţătura ortodoxă acordă mare importanţă cinstirii trupului, atât intimpul vieţuirii lui, cât şi după moarte, şi aceasta pentru că trupulreprezintă o materie structurată de Dumnezeu in taina persoanei, Trupul „estetemplul Duhului Sfânt” ( I Corinteni 6, 9) şi sub o forma spiritualizată,urmează să participe şi la viaţa de dincolo de mormânt iar transplantul trebuiesa aibă la temelie iubirea creștină a celui ce dăruiește şi împlinirea ei iniubirea celui care primeşte.

În încheiere, la Slujba Parastasului au fost pomeniţi şi tinerii care şi-aupierdut viaţa în mod tragic la data de 30 octombrie 2015 în Clubul Colectiv dinBucureşti, după care s-au aprinslumânări pentru toţi donatorii, acei „îngeri neştiuţi” care au dat multora şansa la „... a douaviaţă”.

A consemnat preot Nemţanu Ionuţ.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...