Duminica Sfintei Cruci la Parohia Sfânta Mare Muceniță Anastasia

Duminică, 03 aprilie2016, în Duminica a treia din Postul Mare, numită şi Duminica Sfintei Cruci,preoţii Parohiei Sfânta Mare Muceniţă Anastasia din Protopopiatul Călăraşi, ausfinţit Crucea ce străjuieşte parcul din jurul Sfântului Lăcaş.

În aceastaDuminică, slujba religioasă include o rânduială specială care pregăteştecredincioşii pentru Săptămâna Patimilor. La mijlocul Postului Mare, crucea stăîn mijlocul bisericii spre închinare, nu numai pentru a ne aminti desacrificiul lui Hristos, ci şi pentru a accentua spusele Mântuitorului “Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie, nu estevrednic de Mine.“ (Matei 10:38), căci crucea lui Hristos reprezintă“puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea luiDumnezeu.“ (1 Cor 1:24).

ScoatereaSfintei Cruci în mijlocul bisericii, îi întăreşte pe creştini pentru a parcurgeşi cealaltă parte a postului. Crucea ne reaminteşte că Hristos a dus-o până lacapăt, adică până la sacrificiul suprem. Creştinul folosește acest moment dinDuminica a treia a Postului Mare pentru a medita la crucea “personală” pe carefiecare este dator să o poarte în ciuda suferinţelor şi a necazurilor careatârnă de ea.

Astfel, dupăsăvârşirea Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, preoţii împreună cutoţi credincioşii prezenţi au mers la Sfânta Crucea ce străjuiește în fațasfântului lăcaș, unde a fost săvârşită slujba de sfinţire a acesteia,evidenţiind faptul că prezenţa Crucii evocă adunarea tuturor lucrurilor înHristos, iar după cum Hristos S-a înălţat ca să adune oamenii în unitate,credincioşii trebuie să-şi găsească mai întâi unitatea pentru a se înălţa.

A consemnatpreot Dinu Vasile Viorel.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...